Automaatio

 

       

 

Edustamamme Bosch Rexrothin automaatioratkaisut tarjoavat yrityksellesi kaiken mitä tarvitset, kun automatisoit toimintojasi. Saat meiltä räätälöidyn rakennesuunnittelun ja tarvittaessa koko toteutuksen.

 

Rexrothin koko automaatiojärjestelmä on tarkkaan testattu ja harkittu. Se käsittää kaiken tarvittavan, lähtien sähköisestä ohjaus- ja käyttötekniikasta aina pneumaattiseen ja lineaariseen teknologiaan.

Järjestelmä soveltuu esim. tavaroiden käsittelyyn ja siirtämiseen, kokoonpanoon, kuljetukseen ja varastointiin. Se sisältää myös työkalut rakenteiden suunnitteluun, komponenttien valintaan sekä projektinhallintaan ja kustannuslaskentaan.

 

Rexroth-automaatiojärjestelmä voi koostua esimerkiksi seuraavista osista:

 • HMI (Human Machine Interface)
 • Ethernet- ja Sercos-väylät, Profi-bus
 • Ohjaustekniikka, I/O-moduulit
 • Käytöt ja servomoottorit
 • Käyttö- ja diagnostiikkalinkitys
 • Pneumaattiset sylinterit ja venttiilit
 • Alipainejärjestelmät ja -tarttujat
 • Käsittelykoneistot ja ergonomiset käsityökalut

    

           

Automaatiojärjestelmän suunnitteluun ja kokoonpanoon on tarjolla kattavat ja monipuoliset ohjelmistotyökalut. Niillä voidaan konfiguroida liikkeenohjaus karteesisessa koordinaatistossa samoin kuin käyttöjen suunnittelu, ja ohjelmistoilla myös mahdollista mitoittaa pneumaattiset komponentit ja suunnitella kustomoituja käyttöjä.

Lisäksi ohjelmistot osaavat laskea koko tarjolla olevien standardi-rakenneprofiilien tarpeen sekä auttaa laskemaan ja suunnittelemaan materiaalinkäsittelyjärjestelmät, ergonomiset työasemat ja kuljetusjärjestelmät.

 

             

 

Puhtaan mekaniikan puolella Rexrothin automaatiojärjestelmä käsittää myös kaiken tarvittavan:

 • käyttö-, ohjain- tai PC-kontrollit
 • modulaarisen I/O-tekniikan (IP 20 / IP 67)
 • luotettavat kommunikaatioväylät (SERCOS III, Ethernet TCP/IP)
 • paineilmasolenoidit
 • alipainejärjestelmät
 • paineilma- ja elektromekaaniset lineaari- ja pyörivän liikkeen tekniikat
 • tartuntajärjestelmät
 • lineaariohjaukset
 • kuularuuvit
 • älykkäät servokäytöt ja taajuusmuuttajat
 • erittäin dynaamiset, vahvat ja tarkat servomoottorit

 

Servoakseleiksi (moottori ja käyttö) voidaan valita niin pneumaattisia kuin sähköisiäkin, sekä pyöriviä että lineaarisia vaihtoehtoja.

 

  

 

Rexrothin automaatiokuljetusjärjestelmät puolestaan soveltuvat kaikille teollisuudenaloille niiden erityisvaatimuksiin vastaten – järjestelmiä käytetään yleisesti mm. auto- ja elintarviketeollisuudessa. Lisäksi kuljetusjärjestelmistä löytyy valmiit erikoisratkaisut myös puhdastilatuotantoon ja muuta erityistä tarkkuutta vaativiin tuotantoyksiköihin, kuten lääke- ja aurinkopaneeliteollisuuden linjastoille.

 

IndraMotion for Handling

Yhtenä esimerkkinä järjestelmäkokonaisuuden monipuolisuudesta on valmiiksi mietitty IndraMotion for Handling, joka soveltuu käytettäväksi esimerkiksi seuraavissa kohteissa:

 • kappaleenkäsittely
 • kokoonpano
 • lavaus ja palletointi
 • "pick´n´place"-sovelluket
 • portaalirobotiikka
 • syöttö- ja purkulaitteet
 • erikoiskoneet
 • ominaisuuksina mm. 3 pääakselia, 3 apuakselia, manuaaliajot, multikinematiikka (4 kinematiikkaa/ohjain), suoja-alueet (4 aluetta/kinematiikka), askeltava ohjelmasuoritus ja diagnostiikka

 

IndraMotion for Handling-järjestelmäratkaisuun voit valita laiteympäristön tarpeesi mukaan:

 • Käyttöpohjainen ratkaisu (sovellus toimii IndraDrive-käyttöön integroidussa logiikassa; master-käyttö Ethernet-pohjaisella SERCOS III -väylällä; operointi ja liikkeenohjauksen ohjelmointi PC:ltä tai VCP08/VEH30 -paneeleilta)
 • Ohjainpohjainen ratkaisu (IndraLogic L20 -logiikan käytöt Profibus-väylän kautta I/O:t myös hajautettuna; IndraLogic L40 myös multikinematiikalla; IndraMotion MLC joka on sekä Profibus- että SERCOS-master ja käytöt kytketään joko Ethernet- tai valokuitupohjaiseen väylään)
 • Sulautettu ratkaisu (IndraMotion for Handling -sovellus ja käyttöliittymä toimivat samassa VEP30- tai VEP40-PC:ssä sisältäen Profibus-liitännän käytölle ja hajautetulle I/O:lle; värilliset 8,4” tai 12,1” kosketusnäytöt)

 

IndraMotion for Handling -järjestelmän käyttäjänä hyödyt Plug&Play-toiminnasta: saat pienellä vaivalla niin työkaluohjelmistot, PCLopen-kirjastot, valmiit käyttöliittymät & sovellukset ja valmiit parametrit kuin dokumentaationkin.

IndraMotion for Handling skaalautuu aina vastaamaan käyttökohteen tarpeita. Käytettävissä on useita operointipaneelivaihtoehtoja, laaja valikoima sähkökäyttöjä, hajautetun I/O:n järjestelmät, kaikki IEC61131-3 -kielet (IL, SFC, LD, FBD, ST, CFC) sekä valmis, automatisoitu lavaus- ja palletointipisteiden laskenta.

 

Kun vielä kaikki tuotantolinjoilla käytettävissä olevat perusrakenteetkin aina ergonomisia ja oikein valaistuja sekä sähkö- ja ESD-turvallisia työpisteitä myöten on vaivatonta toteuttaa täysin standardoiduilla alumiiniprofiili-, kiinnike-, paineilma-, sähköliitäntä- ja muilla komponenteilla, on helppoa nähdä Rexrothin tarjoaman automatisointiratkaisun olevan täydellinen ja erittäin joustava kokonaisuus.

 

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen, niin kerromme lisää juuri Sinun yrityksesi tarpeisiin soveltuvista Bosch Rexroth-automaatioratkaisuista. Litemaster Oy voi toteuttaa sinulle joko suunnittelun ja/tai pelkät komponentit, tai halutessasi koko automaatioratkaisun asennettuna, avaimet-käteen -periaatteella.