Fluke ScopeMeter® 125-kannettava oskilloskooppi

Tehokas ja kestävä. Mukana teollisuusverkkojen Physical layer -signaalin testaus


Fluken kannettavien oskilloskooppien sarjan mallissa 125 on perusominaisuuksien lisäksi monipuoliset toiminnot teollisuuden väylien mittaukseen ja analysointiin.

Väyläntarkistus- ja muita ominaisuuksia:

 • Fluke 125 perustuu Fluke 124 -malliin, ja se sisältää kaikki edeltäjänsä toiminnot ja ominaisuudet. Tämän kaiken lisäksi väylätarkistustesti mahdollistaa teollisuuden väylien ja verkkojen signaalilaadun analysoimisen vertaamalla mitattuja signaaleja signaalien vakiovaatimuksiin
 • Fluke 125 ScopeMeter soveltuu erityisesti kunnossapidon ammattilaisille, jotka käsittelevät teollisuuden koneita ja väyliä, joihin ne on kytketty

Fluke 125:ssä on kaikki 124:n ominaisuudet sekä seuraavat lisäykset:

 • Väylätarkistus näyttää selkeän hyvä/heikko/huono-analyysin teollisuuden väylien ja verkkojen, kuten CAN-bus, Profi-bus ja RS-232, sähköisistä signaaleista.
 • Fluke 125 varmistaa sähköisten signaalien laadun niiden kulkiessa verkossa. Se tarkistaa signaalitasot ja -nopeudet sekä siirtymäajan ja särön sekä vertaa niitä soveltuviin standardeihin. Tämä helpottaa vian aiheuttajien, kuten viallisten kaapeliliitäntöjen ja -päätteiden, löytämistä, mikä taas helpottaa vian aiheuttajan löytämistä, jos yhteys katkeaa.
 • Kaikki yleisesti käytössä olevat teollisuuden väylä- ja verkkotyypit ovat tuettuina.
 • 125 tarjoaa myös kehittyneitä tehomittaustoimintoja yksivaiheisten ja symmetristen kolmivaiheisten järjestelmien mittaamiseen, harmonisten yliaaltojen mittaustilan sekä paljon muuta
 • Tehomittaukset yksivaiheisissa ja symmetrisissä kolmivaiheisissa järjestelmissä. Fluke 125 näyttää saman tien kokonaistehon (W), näennäistehon (VA), loistehon (VAR) ja tehokertoimen (PF) useista käytetyistä taajuuksista esimerkiksi moottorikäytöissä ja taajuusmuuttajissa
 • Näet helposti käynnistyksen ja muuttuvien käyttöolosuhteiden vaikutuksen tehosuureisiin
 • Virtapihti on vakiovarusteena
 • Harmonisten mittaus näyttää harmoniset yliaallot graafisesti jopa 33 harmoniseen asti, mikä helpottaa esimerkiksi suurten epälineaaristen kuormien vianhakua
 • RPM- ja Hz-lukemat sähkö- ja polttomoottoreita varten
 • Vac pwm moottorikäyttöjen lähtöjen mittauksiin, mittaa lähtöjännitteen, kuten moottori itsekin sen tekee
 • Pienen impedanssin mittaukset tarjoavat 0,01 ohmin tarkkuuden moottorin käämitysten tarkistamiseen

 

Tekniset tiedot:

Fluke 125 -malliin pätevät kaikki Fluke 124 -mallin tiedot. Lisäksi mittari sisältää väylätarkistustoiminnon seuraavien tietojen mukaisesti.

 

Tekniset tiedot
Kaistanleveys
   40 MHz
Näytteenottonopeus:
   2,5 GS/s, jatkuva näytteenotto
   25 MS/s, kertanäytteenotto
Väylätarkistustoiminnot
Väylätarkistustoiminto:
   Tarkistaa teollisuuden väyläjärjestelmien sähköiset parametrit automaattisilla mittaus- ja analyysitoiminnoilla. Lisäksi signaalin laatu voidaan tarkistaa silmäkuviotilassa.
Parametrien luokitus:
   Oletusarvot:
 raja-arvojen sisällä = hyvä
 raja-arvoille määritetyn tietyn prosenttiosuuden puitteissa = heikko
 raja-arvojen ulkopuolella = huono
   Raja-arvot perustuvat oletusarvoisesti valitun väylätyypin vakioarvoihin tai käyttäjän määrittämiin arvoihin.
Tuetut väyläjärjestelmät:
 AS-i (EN50295, 166 kt/s)
 CAN-väylä (ISO-11898, enintään 1 Mb/s)
 Interbus S (EIA-485, 500 kb/s)
 ControlNet (61158-tyyppi 2, 5 Mb/s)
 Modbus (EIA-232, enintään 115 kb/s ja EIA-485, enintään 10 Mb/s);
 Foundation Fieldbus H1 (61158-tyyppi 1, 31,25 kb/s)
 Profibus DP (EIA-485, enintään 10 Mb/s)
 Profibus PA (61158-tyyppi 1, 31,25 kb/s)
 Ethernet 10Base2 (koaksiaalinen)
 Ethernet 10BaseT (UTP, 10 Mb/s)
 RS-232 (EIA-232, enintään 115 kb/s)
 RS-485 (EIA-485, enintään 10 Mb/s)
 käyttäjän määrittämä yksijohtiminen tai symmetrinen järjestelmä.
Tilat:
 Parametrien aaltomuotoanalyysi, automaattinen näyttö ja parametrien arviointi (hyvä/heikko/huono). Testausrajat teollisuuden standardien mukaan tai käyttäjän määritettävissä.
 Silmäkuviotila.
Mitatut parametrit (mahdollisuuksien mukaan):
 siirtonopeus
 nousuaika
 laskuaika
 ylätaso
 alataso
 esijännitetaso (bias)
 signaalin amplitudi
 särö
 värinä (jitteri).
Silmäkuviotila:
   Näyttää väylän signaalit aaltomuotona jälkihehkun kanssa. Käyttäjä voi muuttaa aika-akselin ja vaimennuksen asetuksia.
Muut tehomittaustoiminnot (vain Fluke 125)
Mittaustyypit:
 Watti
 VA
 VAR
 tehokerroin (PF)
Tehoasetukset:
   yksivaiheinen tai symmetrinen kolmivaiheinen (delta) virransyöttö
Jännitteen mittaus
   Kanava A; STL120, jännitemittapää tai suora tulo
Turvallinen enimmäistyöskentelyjännite
   Kanava B, i400s (mukana) tai muu yhteensopiva virtapihti
Virtapihdin tai sivuvirtavastuksen herkkyys:
   0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000 mV/A, 10 mV/mA ja 400 mV/A.
Harmonisten mittaus (vain Fluke 125)
 
   Muuntaa aaltomuototiedot harmonisten yliaaltojen näytöksi (FFT-prosessoinnilla), joka näyttää 1.–33. harmonisen suhteelliset amplitudit
Analysoitu aaltomuoto:
   Jänniteaaltomuoto (kan. A), nykyinen aaltomuoto (kan. B) tai teho (kan. A x kan. B), automaattisesti luotu.
Harmonisten taajuusalue:
   DC 33. harmoniseen saakka (perustaajuuteen 60 Hz saakka)
   DC 24. harmoniseen saakka (perustaajuuteen 400 Hz saakka)
Näyttö
   Pylväsnäyttö, jossa 1.–33. harmoninen ja DC; amplitudi prosentteina suhteessa perustaajuuteen
Mittaukset:
   Yksittäisten harmonisten yliaaltojen suhteellinen amplitudi
   THD (%r tai %f).