Fluke 437 II-sarjan sähkönlaatu- ja energia-analysaattori

Suunniteltu erityisesti kuljetussovelluksiin

 

Ota käyttöön Fluke 437 II -sähkönlaatu- ja energia-analysaattori, ja olet aina valmiina selvittämään mitä tahansa sähkövikoja. Laitteen edistyneille sähkönlaatutoiminnoille ja energiahävikkilaskureille ei mikään sähkövika ole ylivoimainen.

Fluke 437 series II -malli on erityisesti suunniteltu kuljetussovelluksiin ja tarkoitettu etenkin puolustusvoimien ja ilmailualan käyttöön. Laite pystyy mittaamaan jopa 400 Hz taajuudet, mikä tekee siitä erinomaisen työkalun kaikkiin kuljetusvälineisiin; voit tehdä sähkönlaatumittauksia sekä ilmailu- että sotilasjärjestelmissä käsittäen lentokoneet, sukellusveneet ja jopa avaruusalukset.

 

Sovellukset:

 • 400 Hz:n mittaus – tee sähkönlaatumittauksia ilmailu- ja sotilasjärjestelmissä
 • PowerWave-tiedontallennus – RMS-tietojen nopea tallennus: näet jokaisen aaltomuodon ja voit määrittää, kuinka jännite-, virta- ja taajuusarvot toimivat yhdessä
 • Invertterin tehokkuus – mittaa sekä lähtö- että tulotehon (AC ja DC) invertterien tehokkuuden tarkkailua varten
 • Energiahävikin rahallisen arvon laskeminen – laske huonosta sähkönlaadusta aiheutuvat kustannukset
 • Energiankulutusselvitykset– selvitä energiaa säästävien laitteiden hyöty määrittämällä vaikutukset energiatehokkuuteen ennen asentamista ja sen jälkeen
 • Vianhaku – diagnosoi ongelmat nopeasti näytössä ja palauta toiminta
 • Ennaltaehkäisevä kunnossapito – havaitse ja estä sähkönlaatuongelmat, ennen kuin ne aiheuttavat seisokkeja
 • Pitkän aikavälin analyysit – selvitä vaikeasti havaittavat ja satunnaiset ongelmat
 • Kuormitustutkimukset – määritä sähköjärjestelmän kapasiteetti ennen kuormien lisäämistä

 

Toiminnot:

 • 400 Hz:n mittaus: Kun taajuus kasvaa 400 Hz:iin, muuntajat ja moottorit voivat olla pienempiä ja kevyempiä kuin 50 tai 60 Hz:n taajuudella. Tästä on hyötyä lentokoneissa, sukellusveneissä, avaruusaluksissa, armeijan laitteistoissa sekä kädessä pidettävissä työkaluissa. 437 II -malli mittaa sähkönlaadun tällaisissa ilmailualan ja armeijan järjestelmissä.
 • Invertterin tehokkuus: Voit mitata samanaikaisesti AC-lähtötehoa ja DC-ottotehoa tehoelektroniikkajärjestelmissä lisävarusteena saatavan DC-virtapihdin avulla.
 • PowerWave-tiedontallennus: Voit mitata RMS-tietoja nopeasti sekä näyttää puolijaksot ja aaltomuodot saadaksesi tietoja sähköjärjestelmän dynamiikasta (generaattorien käynnistys, UPS-kytkennät jne.).
 • Energy loss calculator -ohjelma: Saat selville energiahävikin todellisen taloudellisen arvon perinteisillä pätö- ja loistehon mittauksilla sekä määrittämällä epäsymmetrian ja harmoniset yliaallot.
 • Reaaliaikainen vianhaku: Voit analysoida trendejä kursoreilla ja zoomaustyökaluilla.
 • Alan paras turvallisuusluokitus: Sähkön syöttöpuolen mittausten turvaluokitus 600 V CAT IV/1000 V CAT III
 • Mittaa kaikki kolme vaihetta ja nollan: Neljä joustavaa lenkkivirtapihtiä, jotka ovat erityisen ohuita ja joustavia ahtaissa paikoissa tehtäviä mittauksia varten.
 • Automaattinen trendipiirto: Jokainen mittaus tallentuu aina automaattisesti ilman erillisiä määrityksiä.
 • System-Monitor: Kymmenen sähkönlaatuparametria yhdessä näytössä EN50160-standardin mukaisesti.
 • Tiedonkeruu-toiminto: Muokattavissa kaikkiin testaustilanteisiin, muistia 600 parametrille, jotka tallennetaan käyttäjän määrittämin välein.
 • Käyrien tarkasteleminen ja raporttien luominen: Mukana toimitettavan analysointiohjelmiston avulla.
 • Akun käyttöaika: Li-ion-akun kesto seitsemän tuntia yhdellä latauksella.

 

PowerWave-tiedontallennus:

 • Kuormien kytkeytyminen saattaa joissakin tapauksissa aiheuttaa sähkönlaatuongelmia. Kun kuormat kytkeytyvät käyttöön, jännite voi virrankulutuksen takia joskus pudota sellaiselle tasolle, mikä aiheuttaa muissa laitteissa toimintahäiriöitä. 435- ja 437 II -sarjan malleissa olevan PowerWave-toiminnon avulla käyttäjät voivat tallentaa jännite-, virta- ja taajuussignaalit nopeasti ja samanaikaisesti ja selvittää, mistä sähköviat aiheutuvat. PowerWave-toiminto on tavallisia sähkönlaatumittauksia tehokkaampi, sillä sen tietojen tallennustila auttaa järjestelmän dynamiikan tunnistamisessa
 • Toiminto tallentaa jännitteen ja virran aaltomuodot tietyltä ajalta ja näyttää ne yksityiskohtaisesti näytöllä. Tehon aaltomuoto määritetään näiden tietojen perusteella. Lisäksi jännitteen, virran, tehon ja taajuuden puolen jakson RMS-arvot voi tallentaa ja hakea analysointia varten. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen varageneraattori- ja UPS-järjestelmien testaamisessa, sillä niissä luotettava kytkeytyminen on äärimmäisen tärkeää
 • UPM-laskelmien avulla määritellään sähkönlaatuongelmista aiheutuvan energiahävikin taloudelliset kustannukset. Energy Loss Calculator -ohjelman tekemien laskelmien ja muiden laitoskohtaisten tietoja avulla voidaan määrittää, miten paljon kustannuksia energiahävikistä aiheutuu laitokselle

 

Invertterin tehokkuus:

 • Invertterit muuttavat DC-virran AC-virraksi tai toisin päin. Auringoenergiajärjestelmissä on usein invertteri, joka muuttaa aurinkokennojen DC-energian käyttökelpoiseksi AC-tehoksi. Invertterit on tarkistettava, sillä niiden teho saattaa ajan kuluessa heiketä. Järjestelmän tehokkuuden voi määrittää vertaamalla tulotehoa lähtötehoon. Muuntoprosessin tehohävikin voi laskea 435- ja 435 II -mallien avulla, jotka määrittävät invertterien tehokkuuden mittaamalla samanaikaisesti järjestelmän DC- ja AC-tehon.

 

                                                                 

Unified Power Measurement:

Aiemmin ainoastaan asiantuntijat pystyivät laskemaan, miten suuren energianhävikin sähkönlaatuongelmat aiheuttivat. Sähkölaitokset pystyivät laskemaan kustannukset, mutta tarvittava mittausprosessi oli liian vaativa tavallisille sähköasentajille. 430 II -sarjan uudella patentoidulla Unified Power -toiminnolla voit kädessä pidettävän laitteen avulla määrittää energiahävikin ja laskea sen aiheuttamat kustannukset. Fluken patentoitu Unified Power Measurement -järjestelmä (UPM) tarjoaa markkinoiden kattavimman tehomittauspaketin, johon sisältyy:

 • Klassiset virtaparametrit (Steinmetz 1897) ja IEEE 1459-2000
 • Yksityiskohtainen hävikkianalyysi
 • Epäsymmetrian analyysi
 • UPM-laskelmien avulla määritellään sähkönlaatuongelmista aiheutuvan energiahävikin taloudelliset kustannukset. Energy Loss Calculator -ohjelman tekemien laskelmien ja muiden laitoskohtaisten tietoja avulla voidaan määrittää, miten paljon kustannuksia energiahävikistä aiheutuu laitokselle

 

AutoTrend - Automaattinen piirtotoiminto:

 • Ainutlaatuinen AutoTrend-toiminto piirtää ajan kuluessa tapahtuvat muutokset. Jokainen näytön lukema tallentuu automaattisesti muistiin - kynnystasoja tai ajanjaksoja ei tarvitse asettaa erikseen eikä prosessia käynnistää käsin. Voit nopeasti tarkistaa jännitteen, virran, taajuuden, tehon, harmonisten yliaaltojen tai välkynnän trendin kaikissa kolmessa vaiheessa sekä nollajohtimessa. Voit myös analysoida piirtojaksoja kursoreiden ja zoom-toiminnon avulla tallennuksen jatkuessa taustalla

 

SystemMonitor – Tarkista, onko järjestelmäsi EN50160-standardin mukainen:

 • Yhdellä napinpainalluksella ainutlaatuinen System-Monitor-toiminto antaa kokonaiskuvan sähkönjakelujärjestelmän laadusta ja tarkistaa sen yhdenmukaisuuden standardissa EN50160 määritettyihin rajoihin tai asiakkaan omiin määritelmiin. Kokonaiskuva näkyy yhdellä näytöllä. Värilliset pylväät osoittavat, mitkä parametrit ovat raja-arvojen ulkopuolella
 • System-Monitor-toiminnolla tarkistat välittömästi, onko jokin jännite, harmoninen yliaalto, välkyntä, taajuus tai jännitekuoppien tai -kohoumien määrä asetettujen raja-arvojen ulkopuolella. Kaikista määritettyjen raja-arvojen ulkopuolella olevista tapahtumista luodaan tarkka luettelo
 • Tiedonkeruutoiminnolla voi muokata mittausasetuksia ja saada analyysit valituista parametreista
 • Mittaa ja tallentaa tehon (W), VA- ja VAR-arvot. 434-mallissa on lisäksi mahdollisuus tallentaa energiankulutuslukemat
 • Mittaus 50. harmoniseen asti sekä harmonisen kokonaissärön (THD) mittaus ja tallennus IEC61000-4-7-vaatimusten mukaisesti

 

Tekniset tiedot

 

Malli

Mittausalue

Resoluutio

Tarkkuus

Volttia

Vrms (AC+DC)

434-II

1 V...1000 V vaihe vapaaseen 

0,1 V

±0,5% nimellisjännitteestä**** 

435-II ja 437-II 

1...1000 V (vaihe-nolla)

0,01 V

±0,1% nimellisjännitteestä**** 

Vpk

 

1...1400 Vpk

1 V

5% nimellisjännitteestä

Jännitteen huippukerroin (CF)

 

1,0 > 2,8

0.01

± 5 %

Vrms½

434-II

1...1000 V (vaihe-nolla)

0,1 V

±1% nimellisjännitteestä 

434-II ja 435-II

 

0,1 V

±0,2 % nimellisjännitteestä

Vfund

434-II

1...1000 V (vaihe-nolla)

0,1 V 

±0,5% nimellisjännitteestä

435-II ja 437-II 

 

0,1 V

±0,1 % nimellisjännitteestä

Virta (tarkkuudessa ei oteta huomioon pihtien tarkkuutta)

Virta (AC+DC)

i430-Flex 1x 

5...6000 A

1:00 AM

± 0,5% ± 5 lukemaa

i430-Flex 10x

0,5...600 A

0,1 A

± 0,5% ± 5 lukemaa

1mV/A 1x

5...2000 A

1A

± 0,5% ± 5 lukemaa

1mV/A 10x

0,5...200 A (vain AC)

0,1 A

± 0,5% ± 5 lukemaa

Apk

i430-Flex 

8400 Apk 

1 Arms

± 5 %

1mV/A

5500 Apk

1 Arms

± 5 %

Virran huippukerroin (CF)

 

1...10

0.01

± 5 %

Amps½

i430-Flex 1x 

5...6000 A 

1 A 

± 1% ± 10 lukemaa 

i430-Flex 10x

0,5...600 A

0,1 A 

± 1% ± 10 lukemaa

1mV/A 1x  

5...2000 A 

1A 

± 1% ± 10 lukemaa

1mV/A 10x

0,5...200 A (vain AC)

0,1 A

± 1% ± 10 lukemaa

Afund

i430-Flex 1x 

5...6000 A

1:00 AM

± 0,5% ± 5 lukemaa 

i430-Flex 10x 

0,5...600 A

0,1 A

± 0,5% ± 5 lukemaa

1mV/A 1x 

5...2000 A

1A

± 0,5% ± 5 lukemaa

1mV/A 10x 

0,5...200 A (vain AC)

0,1 A

± 0,5% ± 5 lukemaa

Hz

Taajuus

Fluke 434 @ 50Hz:n nimellistaajuus 

42,50...57,50 Hz

0,01 Hz 

± 0,01 Hz

Fluke 434 @ 60Hz:n nimellistaajuus

51,00...69,00 Hz

0,01 Hz

± 0,01 Hz

Fluke 435/7 @ 50 Hz:n nimellistaajuus 

42,500...57,500 Hz


0,001 Hz


± 0,01 Hz

Fluke 435/7 @ 60Hz:n nimellistaajuus 

51,000...69,000 Hz


0,001 Hz


± 0,01 Hz

Fluke 437 @ 400Hz:n nimellistaajuus

340,0...460,0 Hz

0,1 Hz

± 0,1 Hz

Teho

W (VA, VAR)

i430-Flex 

max. 6000 MW

0,1 W...1 MW

± 1% ± 10 lukemaa

1 mV/A

max. 2000 MW

0,1 W...1 MW

± 1% ± 10 lukemaa

Tehokerroin (Cos Q/DPF)

 

0...1

0.001

± 0,1% nimelliskuormitusolosuhteissa

Energia

kWh (kVAh, kVARh)

i430-Flex 10x

Riippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä

± 1% ± 10 lukemaa

Energiahävikki

i430-Flex 10x

Riippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä

±1 % ± 10 lukemaa (pois lukien linjavastuksen tarkkuus)

Harmoniset yliaallot

Harmonisten yliaaltojen järjestys (n)

 

DC, ryhmittely 1...50: Harmoniset ryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti

Epäharmonisten yliaaltojen järjestys (n)

 

OFF, ryhmittely 1...50: Harmoniset ja epäharmoniset alaryhmät IEC 61000-4-7-standardin mukaisesti

Jännite

%f

0,0...100 %

0.10%

± 0,1% ± n x 0,1 %

%r

0,0...100 %

0.10%

± 0,1% ± n x 0,4 %

Absoluuttinen

0,0...1000 V

0,1 V

±5 % *

Harmoninen kokonaissärö (THD)

0,0...100 %

0.10%

± 2,5 %

Virta

%f

0,0...100 %

0.10%

± 0,1% ± n x 0,1%

%r

0,0...100 %

0.10%

± 0,1% ± n x 0,4 %

Absoluuttinen

0,0...600 A

0,1 A

±5 % ±5

Harmoninen kokonaissärö (THD)

0,0...100 %

0.10%

± 2,5 %

W

%f tai %r 

0,0...100 %

0.10%

± n x 2%

Absoluuttinen

Riippuvainen virtapihdin skaalauksesta ja nimellisjännitteestä 

±5% ±n x 2 %, ±10 lukemaa

Harmoninen kokonaissärö (THD)

0,0...100 %  

0.10%

± 5 %

Vaihekulma

 

-360°...+0°

± n x 1°

Välkyntä

Plt, Pst, Pst(1 min) Pinst

 

0,00...20,00

0.01

± 5 %

Epäsymmetria

Jännite

%

0,0...20,0 %

0.10%

± 0,1 %

Virta

%

0,0...20,0 %

0.10%

± 1 %

Verkon signaalijännitteet

Kynnystasot

 

Kynnys, rajat ja signaalin kesto on mahdollista ohjelmoida kahdelle signaalitaajuudelle

Signaalitaajuus

 

60...3000 Hz

0,1 Hz

 

Suhteellinen V%

 

0...100 %

0.10%

± 0,4 %

Absoluuttinen V3s (3 sekunnin keskiarvo)

 

0,0...1000 V

0,1 V

±5 % nimellisjännitteestä

 

Yleiset tiedot

Kotelointi

Rakenne luja, iskunkestävä, kiinteä suojakotelo Roiskevesi- ja pölytiivis (IP51 standardin IEC60529 mukaan käytettäessä kallistettavassa telineessä) Iskun- ja tärinänkestävyys: isku 30 g, tärinä: sinimuotoinen 3 g, satunnainen 0,03 g2/Hz MIL-PRF-28800F-standardin luokan 2 vaatimusten mukaisesti

Näyttö

Kirkkaus: verkkolaitetta käytettäessä tyypillisesti 200 cd/m2, akkukäytöllä tyypillisesti 90 cd/m2 Koko: 127 mm x 88 mm (153 mm kulmasta kulmaan), LCD:n tarkkuus: 320 x 240 pikseliä Kontrasti ja kirkkaus: käyttäjän säädettävissä, lämpötilakompensoitu

Muisti

8 GB:n SD-kortti (SDHC-yhteensopiva, FAT32-alustettu) vakiona, lisävarusteena enintään 32 GB Näytönsäästäjä ja useita data-muistipaikkoja tietojen, kuten tallenteiden, tallentamiseen (määräytyy muistin koon mukaan)

Reaaliaikakello

Aika- ja päivämäärämerkintä trenditilassa, transienttinäytössä, Monitor-tilassa ja tapahtumien tallennustilassa.

 

Ympäristö

Käyttölämpötila

0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C akku irroitettuna

Säilytyslämpötila

-20 °C ~ +60 °C

Kosteus

+10 °C ~ +30 °C: 95% RH, ei kondensoiva 
+30 °C ~ +40 °C: 75% RH, ei kondensoiva 
+40 °C ~ +50 °C: 45% RH, ei kondensoiva

Enimmäiskäyttökorkeus merenpinnasta

Enintään 2 000 m (CAT IV 600 V, CAT III 1000 V) 
Enintään 3 000 m (CAT III 600 V, CAT II 1000 V) 
Enimmäisvarastointikorkeus 12 km

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Täyttää EN 61326 (2005-12) -standardin vaatimukset päästöjen ja häiriönsiedon osalta

Liitännät

mini-USB-B, erillinen USB-portti tietokoneeseen liittämistä varten SD-korttipaikka laitteen akun takana

Takuu

Laitteella kolme vuotta (osat ja työ), lisävarusteilla yksi vuosi

 

Vakiovarusteet 

Teholähde

BC430-verkkolaite/laturi Kansainvälinen pistokesovitinsarja BP290 (li-ion-akku) 28 Wh (käyttöaikaa vähintään 7 tuntia)

Mittajohdot

TL430-mittajohdot ja hauenleukasarja

Värikoodaus

WC100-värikoodaus pihdeissä ja johdoissa sekä paikalliset värikoodit tarroina

Joustavat lenkkivirtapihdit

i430flex-TF, pituus 61 cm, 4 pihtiä

Muisti, ohjelmisto ja PC-liitäntä

8 GB:n SD-kortti PowerLog-ohjelmisto CD-levyllä (sis. käyttöoppaat PDF-muodossa) USB-kaapeli A–B mini

Kantolaukku

C1740, pehmeä kantolaukku (434-II ja 435-II C437) Vesitiivis, pyörillä kulkeva kova kantolaukku (437-II)

    * ± 5 % jos ≥1 % nimellisjännitteestä ± 0,05 % nimellisjännitteestä jos <1 % nimellisjännitteestä 
   ** 50 Hz/60 Hz nimellisjännitteestä standardin IEC 61000-4-30 mukaisesti
 *** 400 Hz:n mittauksia ei tueta välkyntä-, verkon signaalijännite- ja monitoritilassa. 
****nimellisjännitteelle 50 V...500 V

 

Lataa tästä tuoteperheen täydellinen spesifikaatio