Mitoitusohjelmat ja muut suunnittelun työkalut

Laadukkaiden komponenttien lisäksi Rexroth tarjoaa myös työkalut järjestelmien tehokkaaseen suunnitteluun sekä optimointiin. 3D-mallit löytyvät Rexrothin web-konfiguraattorista, ja työkalut vaativampaan mitoitukseen saat halutessasi tilattua ottamalla yhteyttä.

 

 

Linear Motion Designer

Linear Motion Designer on monipuolinen työkalu johdejärjestelmien mitoitukseen.

Voit mallintaa monimutkaisiakin järjestelmiä mittoineen sekä liikeprofiileineen. Johdejärjestelmää voi kuormittaa yhdeksällä massakeskipisteellä sekä yhdeksällä ulkoisella voimalla koordinaatteineen sekä lukuisilla muilla johteen ikään vaikuttavilla tekijöillä. Ohjelma huomioi sekä ulkoiset että prosessivoimat ja myös asennustoleransseista johtuvat kuormitukset.

Ohjelma laskee  tarvittavan johdekoon ja esikiristyksen, jokaisen järjestelmän johdekelkan yksilöllisen eliniän ja johdejärjestelmästä johtuvat joustot halutuissa koordinaateissa. Lisäksi se varoittaa mahdollisista riskitekijöistä ja luo automaattisesti Word-raportin laskelmasta dokumentaatiota varten.

Linear Motion Designeria voi käyttää myös lineaarimoduuleiden mitoitukseen.

 

Ominaisuuksia:

 • Kahdeksan johdekelkan samanaikainen mitoitus
 • Kuula-, rulla-, sekä miniatyyrijohteet
 • Mitoitus liikeprofiilin mukaan
 • 9 kpl kuormia koordinaatteineen
 • 9 kpl ulkoisia voimavektoreita
 • Asennustoleranssien vaikutus
 • Yksilöllinen kestoikä järjestelmän komponenteille
 • Automaattinen laskennan dokumentointi

 

 

Muita työkaluja:

winKGT-ohjelmistolla voit mitoittaa kuularuuvijärjestelmät helposti ja luotettavasti. Ohjelma tukee eri vaihtelevia kuormituksia, ulkoisia voimia, päätylaakerointeja, esikiristyksiä ja muita kuularuuvijärjestelmän kestoikään vaikuttavia tekijöitä. winKGT tuottaa myös valmiin yksityiskohtaisen dokumentaation laskennasta.

Osoitteesta www.boschrexroth.fi löydät käyttöösi kattavasti web-pohjaisia konfiguraattoreita sekä valintatyökaluja kaikista tuoteryhmistä:

 • Teollisuus- ja mobiilihydrauliikka
 • Lineaari- ja kokoonpanotekniikka
 • Pneumatiikka
 • Sähkökäytöt ja ohjausjärjestelmät