Fluke 1750 – kolmivaiheinen sähkönlaadun tallennin

Kaikki parametrit ja tapahtumatiedot automaattisesti – koko ajan

 

Fluke 1750-sähkönlaadun tallennin & Fluke Power Analyzer -ohjelmisto takaavat, että saat talteen kaikki sähkönlaadun parametrit ja tapahtumatiedot automaattisesti. Tallennat kolmivaiheista sähkönlaatua ja valvot jakeluhäiriöitä. Koko ajan.

 

Sovellukset:

  • Pitkän aikavälin analyysit: Selvitä vaikeasti havaittavat ja satunnaiset sähkönlaatuongelmat, valvo kriittisiä laitteita, tallenna sähkönlaatuun liittyvät tapahtumat ja vertaa tietoja laitevikoihin ja -häiriöihin
  • Sähkönlaatumittaus: Määritä koko laitoksen sähkölaatu ja dokumentoi tulokset ammattilaistasoisten raporttien avulla
  • Yhdenmukaisuuden tarkastaminen: Määritä sähkönlaatu sähkön syöttöpuolen mittauksissa
  • Laitteiston asennus/käyttöönotto: Ainutlaatuinen ratkaisu: varmista järjestelmän sähkönlaatu jo ennen uusien laitteiden asentamista

 

Tekniset tiedot:

Sähkönlaadun mittausstandardit

Yhteensopivuus

 IEC 61999-1-4 luokka 1, IEC 61000-4-30 luokka A tai B riippuen mittaustoiminnosta, IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 ja EN50160

Kello/kalenteri

 Karkausvuodet, 24 tunnin kello

Reaaliaikakellon tarkkuus

 enintään ±1 s päivässä

Sisäisen muistin kapasiteetti

 Vähintään 2 Gt

Suurin tallennusaika

 Vähintään 31 päivää

Mittausajan säätö

 Automaattinen

Tapahtumien enimmäismäärä

 Rajoitettu sisäisen muistin koon mukaan

Laitteen syöttöjännitevaatimukset

 100...240 V rms ±10 %, 47–63 Hz, 40 W

Käyttöaika katkosten aikana (sisäinen UPS)

 5 minuuttia/katkos, yhteensä 60 minuuttia ilman lataamista

Mitat

 215 mm x 310 mm x 35 mm

Paino

 6,3 kg

Tulo

Mittaustyypit

 Yksivaihe ja nolla, yksivaiheinen IT ei nollaa, yksivaiheinen jaettu vaihe, kolmivaiheinen tähti, kolmivaiheinen kolmio, kolmivaiheinen IT, kolmivaiheinen High Leg, kolmivaiheinen Open Leg, 2-elementtinen kolmio, 2½-elementtinen tähti

Tulokanavat

 Jännite: 4 kanavaa, ac/dc

 

 Virta: 5 kanavaa

Jännitekanavat

 Tulon resistanssi: 2 MΩ

 

 Tulon kapasitanssi: <20 pF

Virtatulon ominaisuudet

 2 V rms = maksiminäyttö, 1 MΩ:n tuloimpedanssi: ferro-virtamuuntajille, pieni impedanssi taipuisia virtamuuntajia varten

Mittausmenetelmä

 Samanaikainen jännitteen ja virran digitaalinen näytteenotto. Digitaalinen synkronoitu PLL-näytteenotto, sisäinen referenssitaajuus jännitealenemien aikana.

Synkronointi ja näytteenotto

PLL-synkronointilähde

 PLL synkronoi L1-N-jännitteeseen (tähtikytkentä) ja L1-L2-jännitteeseen (kolmiokytkentä). Kaikki mainitut kytkentätyypit voidaan määrittää joko tähti- tai kolmiotyyppisiksi.

PLL-lukitusalue

 42,5...69 Hz

Näytteenottotaajuus

 Jännite ja virta: 256 näytettä/jakso, epäharmoniset (IEC 61000-4-7): 2 560 mittausta/10 jaksoa (50 Hz), 3072 mittausta/12 jaksoa (60 Hz), Transienttijännite: 5 MHz

A/D-resoluutio

 Jännite ja virta: 24 bittiä

 

 Transienttijännite: 14 bittiä

Jännite- ja virtamittaukset

Jännitteen mittausalue

 AC-jännite: 1000 V rms ±10 %:n alueen ylitys

 

 DC-jännite: ±1000 V + 10 %:n alueen ylitys

Jännitteen muotokerroin (CF)

 3 tai alle

Virran mittausalue

 Määräytyy käytettävän virtapihdin mukaan.

Virran muotokerroin (CF)

 4 tai alle

RMS-jännite

Mittaustyyppi

 Jatkuva True rms -laskenta: joka jakso, ½ - jakson välein ja 10 tai 12 jakson välein (50 tai 60 Hz) IEC 61000-4-30 -standardin mukaisesti.

Mittauksen epätarkkuus

 AC: ±0,2 % lukemasta ±0,1 % täydestä asteikosta, >50 V rms

 

 DC: ±0,5 % lukemasta ±0,2 % täydestä asteikosta, >50 V dc

RMS-virta

Mittaustyyppi

 Jatkuva True rms -laskenta: joka jakso, ½-jakson välein ja 10 tai 12 jakson välein (50 tai 60), Hz standardien mukaisesti.

Transienttijännite (impulssi)

Mittaustyyppi

 Aaltomuodon näytteenotto

Täysi asteikko

 8000 V pk

Näytteen erottelukyky

 200 ns

Mittauksen epätarkkuus

 ±5 % lukemasta ±20 V (testiparametrit: 1000 V dc, 1000 V rms, 100 kHz)

Jännitekohoamat (rms-kohoama)

Mittaustyyppi

 True rms (yhden jakson laskenta kunkin puolijakson mukaan – vaiheiden välisen jännitteen mittaaminen 3P3W-kytkennöille ja vaihejännitteen mittaaminen 3P4W-kytkennöille)

Tietojen näyttö

 Amplitudi ja kohoaman kesto

Mittaus

 Sama kuin rms-jännite

Jännitekuoppa (rms sag)

Mittaustyyppi

 True rms (yhden jakson laskenta kunkin puolijakson mukaan – vaiheiden välisen jännitteen mittaaminen 3P3W-kytkennöille ja vaihejännitteen mittaaminen 3P4W-kytkennöille)

Tietojen näyttö

 Kuopan tai keskeytyksen amplitudi ja kesto

Mittaus

 Sama kuin rms-jännite

Jännitekatkos (keskeytys)

Mittaustyyppi

 Sama kuin jännitekuoppa

LAN-liitäntä

Liitin

 RJ-45

Nopeus ja tyyppi

 10/100 Base-T, auto MDIX

Tiedonsiirtoprotokolla

 TCP/IP over Ethernet

Langattoman PDA:n liitäntä

Yhteys

 langaton (2,4 GHz:n radio)

Nopeus

 enintään 700 kbit/s

Tiedonsiirtoprotokolla

 Bluetooth SPP

 

Tehomittaukset

Akun kesto:

Mittaustyyppi

 Jatkuva True rms -laskenta: joka jakso ja 10 tai 12 jakson välein (50 tai 60 Hz), standardien mukaisesti

Taajuus

Mittausalue

 42,5...69 Hz

Mittauslähde

 Sama kuin PLL-synkronointilähde

Mittaustarkkuus

 ±10 mHz (10...110 %:n alueesta, siniaallolla)

Tehokerroin (PF)

Mittausalue

 0,000...1,000

Mittaustarkkuus

 ±1 lukema kunkin mitatun arvon laskennasta (yhteensä ±3 lukemaa)

Perusaallon tehokerroin (DPF)

Mittausmenetelmä

 Laskettu perusaallon jännitteen ja virran välisen vaihe-eron perusteella.

Mittausalue

 -1 000 (kapasitiivinen)...+1 000 (induktiivinen)

Mittaustarkkuus

 ±0,5 % lukemasta ±2 % täydestä asteikosta, ±1 digitti

Jännite-epäsymmetria ja vaihejärjestys

Mittausmenetelmä

 Positiivinen vaihejännite jaettuna negatiivisella vaihejännitteellä (IEC 61000-4-30)

Harmoninen yliaaltojännite ja virta

Analyysi-ikkuna

 suorakulmainen

Analyysijärjestys

 1 - 50

Mittaustarkkuus

 Jännite/virta: 1 - 20 yliaalto: ±0,5 % lukemasta ±0,2 % täydestä asteikosta, 21 - 50 yliaalto: ±1 % lukemasta ±0,3 % täydestä asteikosta (virtapihdin tarkkuus on huomioitava virta- ja teholukemissa)

Mittausmenetelmä

 IEC 61000-4-7

Epäharmoninen jännite ja virta (epäharmoniset)

Analyysi-ikkuna

 suorakulmainen

Analyysijärjestykset

 1,5...49,5

Mittausmenetelmä

 IEC 61000-4-7

Välkyntä

Mittausmenetelmä

 IEC 61000-4-15

 

 Plt: 2 tuntia ja Pst: 10 minuuttia

Mittausalue:

 0,1...5 (25) jännitetasosta, moduloinnista ja taajuudesta

 

Käyttöympäristö

Ympäristö

Käyttöympäristö

 Sisätilassa tai ulkona suojatulla alueella, enintään 2 000 metrin korkeudessa

Säilytyslämpötila ja kosteus

 -20 °C...50 °C, suhteellinen kosteus enint. 80 %, ei kondensoiva

Käyttölämpötila ja kosteus

 0 °C...40 °C, suhteellinen kosteus enint. 80 %, ei kondensoiva

Suurin sallittu työskentelyjännite

Jänniteliittimet

 1100 V rms

Jännitteen kesto

 5550 V rms ac 1 minuutin ajan, jännitteen tuloliittimien välillä, jännitteen tuloliittimien ja virtapihtien välillä ja jännitteen tuloliittimien sekä kotelon välillä (50/60 Hz, 1 mA:n virta)

Kotelon suojaus

 IP30 (EN 60529)

Standardit:

EMC

 EN 61326-1:1997+A1:1998 luokka A

 

 EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998

 

 EN 61000-3-3:1995

Turvallisuus

 EN 61010-1 2nd Edition; 2 000

 

 Jännitesuojaus: kontaminaatiotaso 2 , ylijänniteluokka 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (odotettu ylijännite: 8000 V)